Oturum Aç

 Hakkımızda

MİSYONUMUZ

Hastalarımıza alanında uzman kadromuzla kaliteli tedavi hizmetini, güncel bilim ve teknolojik gelişmeler eşliğinde uygulamanın yanında, eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları yapmaktır.

VİZYONUMUZ

Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinin tarihten gelen sorumluluğuyla, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinin kurulduğu günden bu yana ilke edindiği üzere, güncel bilim ve teknolojik gelişmeler eşliğinde, kaliteli ve tatmin edici tedavi hizmetinin sunulduğu, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, hasta memnuniyetinin mükemmele ulaştığı radyoterapi merkezi olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

 • İnsancıl
 • Güvenilir
 • Çalışkan
 • Saygılı
 • Güler yüzlü olmaktır.

HİZMETLERİMİZ

Anabilim Dalımız bünyesinde bulunan 1 adet BT Simülatör, 1 adet Lineer Aksleratör(Varian DHX), 1 adet TomoTherapy HD ve 1 adet GammaKnife cihazlarıyla beyin-sinir sistemi, baş-boyun, akciğer, meme, gastrointestinal sistem (yemek borusu, mide, pankreas, barsak, rektum, anal kanser), jinekolojik (kadın üreme sistemi) tümörler, genitoüriner (prostat, mesane, böbrek, testis) tümörler, çocukluk çağı tümörleri, yumuşak doku tümörleri, lenfoma ve lösemiler, cilt tümörleri, primeri bilinmeyen tümörler, benign (iyi huylu) tümörlerin tedavisi etkin ve doğru olarak yapılmaktadır.Ünitemizde yapılan tedavilerde 3 boyutlu konformal, IMRT (yoğunluk ayarlı radyoterapi), IGRT(görüntü kılavuzluğunda radyoterapi), sterotaktik radyoterapi, EBT(elektron tedavisi) ile hedef dokuya yüksek doz uygulanırken normal dokunun en az doz alması sağlanabilmektedir.​

Günde yaklaşık olarak 100 hastanın ışın tedavisine alındığı kliniğimizde yine yaklaşık 50 hastaya ayaktan poliklinik hizmeti verilmektedir.

Kanser hastalarının tedavi ve tedavi sonrası takibinde disiplinlerarası çalışmanın önemi nedeniyle,

 • ​Onkoloji
 • Cerrahi Onkoloji
 • Kemik ve Yumuşak doku Tümör(sarkom) 
 • Sinir Sistemi Tümörleri
 • Pediatrik Tümörler
 • ​Genitoüriner Tümörler
 • Torasik Tümörler
 • Gastrointestinal Tümörler Konseylerinde alanında uzman cerrah(Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahi, Üroloji, Göğüs Cerrahi), patoloji, radyoloji, göğüs hastalıkları uzmanı, gastroenteroloji uzmanı, medikal onkoloji, pediatrik hemato-onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp uzmanlarının katıldığı konseylerde alınan kararlar uygulanmaktadır.

Haftalık eğitim saatinde klinik içerisinde pratik uygulama ve literatürdeki gelişmeler ile ilgili olgu ve makale sunumları yapılmaktadır.